Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány | Adószámunk: 18513301-1-04 | Számlaszámunk: 53200077-11092722

Az intézmény bemutatása

Tarhos község Békéstől 10 km-re fekszik.  Az iskola több mint 130 éves múltra tekint vissza, 1886-ban alapította gróf Weinckheim Frigyes. Napjainkban a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tagiskolájaként, összevont alsó tagozattal működünk. A tanulóink átlagos létszáma 25 fő körüli, őket összevont osztályokban tanítjuk, neveljük. Intézményünkben négy főállású pedagógus dolgozik: Kis Adrienn, Kovács-Szabó Eszter és Halász István tanítók.

Tantestületünk a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola alsós munkaközösségének munkáját segíti.

A gyerekek 1-4.évfolyamon tanulnak összevont osztályban, 1-2.osztály, illetve 3-4.osztály vagy 1-3. osztály és 2-4.osztály csoportbontásban, 1-1 osztálytanítóval. A napközis csoportunk 1-4. évfolyamon összevontan működik, 1 pedagógus vezetésével. Minden termünk interaktív táblával felszerelt, így a tanulók digitális kompetenciáit fejlesztve változatos és motiváló órák megtartására nyílik lehetőségünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, illetve a tanulási nehézséggel küzdő gyermekekre. Mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli foglalkozásokon személyiségközpontú, az egyéni különbségeket figyelembe vevő, differenciált nevelő-oktató munkát végzünk.

Az idegen nyelv (angol), az informatika oktatása, és a testnevelés órák keretében megtartott úszásoktatás 4. évfolyamon kezdődik. Az SNI-s gyermekeket gyógypedagógus, a BTMn-es gyerekeket fejlesztő pedagógus fejleszti.
Az intézményünkben 2018 szeptemberétől néptáncoktatás is folyik.

A község és az iskola által rendezett ünnepségeken az intézmény tanulói is részt vesznek, a pedagógusok műsort állítanak össze.
A gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítását szolgálják a neves napokról való megemlékezések. Iskolánkban hagyomány a Víz-, a Föld Világnapjának megünneplése és a Madarak és fák Napjának a megtartása. Emellett hagyomány a június hónapban megrendezett Családi- és gyereknap.

Minden év márciusában tartjuk az Iskolahívogató rendezvényünket, melynek kapcsán a leendő első osztályosok és szüleik betekintést nyerhetnek az iskola életébe, megismerkedhetnek az intézményben tanító pedagógusokkal.
Iskolánk alapítványa a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány, melyet a Tarhosi Önkormányzat alapított.

Iskolánk és a szülők között évek óta jól működő kapcsolat áll fenn. A szülői munkaközösség segíti és támogatja az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát.

Segítenek az iskolai és a települési programok megszervezésében és lebonyolításában. Minden évben tartunk nyílt napokat, ahol a szülők betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi munkájába. Az iskolai eseményeket az intézmény facebook oldalán, a község, illetve az anyaiskola honlapján tudják nyomon követni. A fontosabb megmozdulásokat Tarhos Község hivatalos honlapján, a Békési Újság hírlapban, illetve a Békés Mátrix internetes hírportálon tesszük közé.
Az általános műveltségen és az alapvető ismeretek elsajátításán túl - a haza szeretetére, a család, mint alapvető emberi érték felismerésére, a hagyományok tiszteletére, az emberi kapcsolatok fontosságára, a világra való nyitottságra, ugyanakkor a múltunk és őseink tiszteletére neveljük tanulóinkat immár generációkon keresztül.

Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.

A tantestület szeretné megőrizni, a ránk annyira jellemző otthonosságot, családias légkört. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk.

Az oldalon található PDF állományok megnyitásához ajánlott az Acrobat Reader (PC) | play store 0 | app store 1 | nevű alkalmazás! | Bárminemű észrevétele van weboldalunkon, kérjük írjon nekünk e-mailt.

nagy logo2